2021.

2022.

 • Petra Vugrinec, “Vlaho Bukovac i Bela Čikoš Sesija: dva lica hrvatske moderne”, Vlaho Bukovac – umjetnik i njegovo djelo. Znanstveno – stručni skup u povodu stote godišnjice smrti, Zagreb, 9.-10. 5. 2022.
 • Ljerka Dulibić, Iva Pasini Tržec, “Ponude za otkup slika Vlahe Bukovca Strossmayerovoj galeriji starih majstora između dva rata”, Vlaho Bukovac – umjetnik i njegovo djelo. Znanstveno – stručni skup u povodu stote godišnjice smrti, Zagreb, 9.-10. 5. 2022.

2021.

 • Ljerka Dulibić, “Pogled žena u zbirni fond Strossmayerove galerije u prvim desetljećima 20. stoljeća”, XVII. Dani Cvita Fiskovića. Žene u/o umjetnosti, Imotski, 28.-30. 10. 2021.
 • Ivan Ferenčak, “Zlata Lubienski i njezina zbirka”, XVII. Dani Cvita Fiskovića. Žene u/o umjetnosti, Imotski, 28.-30. 10. 2021.
 • Iva Pasini Tržec, Ljerka Dulibić, “Tragom djela starih majstora u zagrebačkim privatnim zbirkama kroz opus Grge Gamulina”, Za Grgu Gamulina. Znanstveni skup povodom stotinu i desete obljetnice rođenja Grge Gamulina (1910.–1997.), Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 7.-8. 10. 2021.
 • Ivan Ferenčak, “Gamulinovi pogledi na stare majstore iz zbirke Ante Topića Mimare”, Za Grgu Gamulina. Znanstveni skup povodom stotinu i desete obljetnice rođenja Grge Gamulina (1910.–1997.), Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 7.-8. 10. 2021.
 • Tanja Trška, “Grgo Gamulin i djela starih majstora iz Zbirke Benko Horvat”, Za Grgu Gamulina. Znanstveni skup povodom stotinu i desete obljetnice rođenja Grge Gamulina (1910.–1997.), Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 7.-8. 10. 2021.
 • Petra Vugrinec (u suautorstvu s Lucijom Vuković), “Vlaho Bukovac i dominikanski red u Dubrovniku – neuočene spone”, Dominikanci na hrvatskim prostorima 1221. – 2021., Dubrovnik, 24.-25. 9. 2021.
 • Ivan Ferenčak, “Iz Svetog Dominika u Strossmayerovu galeriju i natrag: fragmenti rukopisnih knjiga iz dubrovačkog dominikanskog samostana”, Dominikanci na hrvatskim prostorima 1221. – 2021., Dubrovnik, 24.-25. 9. 2021.
 • Bartol Fabijanić, “The Musealization of Artworks in Croatia in the Aftermath of the Second World War”, Art and the State in Modern Central Europe (18th – 21st Century), Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 30. 6. – 3. 7. 2021.
 • Ivan Ferenčak, “Ante Topić Mimara and His Art Collection in the Years of Disfavour (the 1950s and 1960s)”, Art and the State in Modern Central Europe (18th – 21st Century), Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 30. 6. – 3. 7. 2021.