Suradnik projekta dr. sc. Ivan Ferenčak boravio je od 23. do 26. lipnja 2021. u Dubrovniku na terenskom istraživanju u knjižnici Samostana sv. Dominika i Zavodu za povijesne znanosti HAZU, u kojima su identificirane i fotografirane umjetnine koje su se ranije nalazile u Strossmayerovoj galeriji. Rezultati istraživanja bit će prezentirani na znanstvenom skupu Dominikanci na hrvatskim prostorima 1221. – 2021. koji će se u rujnu ove godine održati u Dubrovniku.