Skip to content

2024.

 • Josip Klaić, “Gorgona Group: Inactivity as Resistance to the Socialist Regime”, Inactivity – Between Aesthetic Practice and Sociopolitical Challenge, Berlin, 11.-12. 7. 2024.
 • Josip Klaić, “Gorgona Group: landscape as a legacy of romanticism”, Art of History, Nottingham, 13.-14. 6. 2024.
 • Tanja Trška, “(Re-)Creating Identity through the Art Market: Collecting ‘National’ Artists in Interwar Croatia”, Collecting and Identity: Meanings and Interpretations, Bratislava, 16.-17. 5. 2024.
 • Ivan Ferenčak, “Građa u zbirci Umjetnički inventar Palače HAZU primljena od KOMZA-e”, Pilot-projekt utvrđivanja podrijetla muzejske građe oduzete tijekom i nakon Drugog svjetskog rata – rezultati prve godine istraživanja, Zagreb, 23. 4. 2024.

2023.

 • Ljerka Dulibić, “Vinko Zlamalik i katalozi Strossmayerove galerije”, Hrvatski povjesničari umjetnosti: Vinko Zlamalik (1923. – 1991.), Zagreb, 7. 12. 2023.
 • Ivan Ferenčak, “Vinko Zlamalik i Ante Topić Mimara”, Hrvatski povjesničari umjetnosti: Vinko Zlamalik (1923. – 1991.), Zagreb, 7. 12. 2023.
 • Tanja Trška, “Internationalization and ‘localization’ of artists’ identities in national art history: the lure of Schiavoni”, CAA Annual Conference, CAA-Getty International Program, New York, 12.-18. 2. 2023.

2022.

 • Josip Klaić, “Gesta i prostor: Žrtva izvedbe i pobjeda slike”, Nostalgia Movements, Zagreb, 15.-16. 12. 2022.
 • Josip Klaić, “Otkrivanje Gundulića: oblikovanje nacionalnih institucija kroz lik pjesnika”, Otkrivanje Dalmacije VIII: Povijest umjetničkih institucija u Dalmaciji: historiografija, ljudi, prostori, perspektive, Split, 8.-10. 12. 2022.
 • Ljerka Dulibić, Tanja Trška, “Doprinos Strossmayerove galerije institucionalizaciji povijesti umjetnosti u Dalmaciji”, Otkrivanje Dalmacije VIII: Povijest umjetničkih institucija u Dalmaciji: historiografija, ljudi, prostori, perspektive, Split, 8.-10. 12. 2022.
 • Tanja Trška, “Prilozi za dvije slike s riječkoga područja kroz barokna istraživanja Radmile Matejčić”, Studium et ardor: znanstveni skup povodom stote obljetnice rođenja Radmile Matejčić, Rijeka, 24.-25. 11. 2022.
 • Petra Vugrinec, “Provenijencija djela Vlaha Bukovca: od Strossmayerove galerije starih majstora HAZU-a do Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti”, 5. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb, 10.-12. 11. 2022.
 • Iva Pasini Tržec, Ljerka Dulibić, “Donacija Gustava Koritića Mrazovečkog Strossmayerovoj galeriji HAZU-a”, 5. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb, 10.-12. 11. 2022.
 • Lucija Burić, “Donacija Ivana Ružića Strossmayerovoj galeriji HAZU-a – okolnosti nabave i darovanja umjetnina”, 5. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb, 10.-12. 11. 2022.
 • Tanja Trška, “Biskup Strossmayer i ‘dubrovački Michelangelo’”, 5. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb, 10.-12. 11. 2022.
 • Ivan Ferenčak, Ana Petković Basletić, “Knjižne ilustracije iz zbirke Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Kabinetu grafike HAZU-a”, 5. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb, 10.-12. 11. 2022.
 • Tanja Trška (u suautorstvu sa Željkom Miklošević), “U dijalogu vremena – baštinske zajednice na širem zagrebačkom području”, Održivost kulturne baštine, Velika Gorica, 13.-15. 10. 2022.
 • Bartol Fabijanić, “Provenance research of the paintings from the Strossmayer Gallery of Old Masters in Zagreb musealized in the aftermath of the Second World War”, Shared Heritage – The Museum as a Place of Tension, Arena of Conflict and Space of Dialogue in Central Europe: Objects – Actors – Spaces, Nacionalni muzej Szczecin, Poljska, 28. 9.-1. 10. 2022.
 • Bartol Fabijanić, “The Paintings in the Strossmayer Gallery of Old Masters in Zagreb from Several Castles in Continental Croatia”, Artistic and Architectural Heritage of the Nobility Between Old and New Regimes: Transformations, Reinterpretations and New Uses, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti – Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, 22.-24. 6. 2022.
 • Petra Vugrinec, “Vlaho Bukovac i Bela Čikoš Sesija: dva lica hrvatske moderne”, Vlaho Bukovac – umjetnik i njegovo djelo. Znanstveno – stručni skup u povodu stote godišnjice smrti, Zagreb, 9.-10. 5. 2022.
 • Ljerka Dulibić, Iva Pasini Tržec, “Ponude za otkup slika Vlahe Bukovca Strossmayerovoj galeriji starih majstora između dva rata”, Vlaho Bukovac – umjetnik i njegovo djelo. Znanstveno – stručni skup u povodu stote godišnjice smrti, Zagreb, 9.-10. 5. 2022.

2021.

 • Ljerka Dulibić, “Pogled žena u zbirni fond Strossmayerove galerije u prvim desetljećima 20. stoljeća”, XVII. Dani Cvita Fiskovića. Žene u/o umjetnosti, Imotski, 28.-30. 10. 2021.
 • Ivan Ferenčak, “Zlata Lubienski i njezina zbirka”, XVII. Dani Cvita Fiskovića. Žene u/o umjetnosti, Imotski, 28.-30. 10. 2021.
 • Iva Pasini Tržec, Ljerka Dulibić, “Tragom djela starih majstora u zagrebačkim privatnim zbirkama kroz opus Grge Gamulina”, Za Grgu Gamulina. Znanstveni skup povodom stotinu i desete obljetnice rođenja Grge Gamulina (1910.–1997.), Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 7.-8. 10. 2021.
 • Ivan Ferenčak, “Gamulinovi pogledi na stare majstore iz zbirke Ante Topića Mimare”, Za Grgu Gamulina. Znanstveni skup povodom stotinu i desete obljetnice rođenja Grge Gamulina (1910.–1997.), Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 7.-8. 10. 2021.
 • Tanja Trška, “Grgo Gamulin i djela starih majstora iz Zbirke Benko Horvat”, Za Grgu Gamulina. Znanstveni skup povodom stotinu i desete obljetnice rođenja Grge Gamulina (1910.–1997.), Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 7.-8. 10. 2021.
 • Petra Vugrinec (u suautorstvu s Lucijom Vuković), “Vlaho Bukovac i dominikanski red u Dubrovniku – neuočene spone”, Dominikanci na hrvatskim prostorima 1221. – 2021., Dubrovnik, 24.-25. 9. 2021.
 • Ivan Ferenčak, “Iz Svetog Dominika u Strossmayerovu galeriju i natrag: fragmenti rukopisnih knjiga iz dubrovačkog dominikanskog samostana”, Dominikanci na hrvatskim prostorima 1221. – 2021., Dubrovnik, 24.-25. 9. 2021.
 • Bartol Fabijanić, “The Musealization of Artworks in Croatia in the Aftermath of the Second World War”, Art and the State in Modern Central Europe (18th – 21st Century), Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 30. 6. – 3. 7. 2021.
 • Ivan Ferenčak, “Ante Topić Mimara and His Art Collection in the Years of Disfavour (the 1950s and 1960s)”, Art and the State in Modern Central Europe (18th – 21st Century), Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 30. 6. – 3. 7. 2021.