Skip to content

2024.

  • Ivan Ferenčak, “Fragmentiranje iluminiranih rukopisa: Ivan Kukuljević Sakcinski i Summa confessorum iz dominikanskog samostana u Dubrovniku”, u: Dominikanci na hrvatskim prostorima 1221. – 2021., ur. Slavko Slišković, Ana Biočić, Zagreb: Dominikanska naklada Istina – HDP, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2024, 263-288.
  • Petra Vugrinec, Lucija Vuković, “Vlaho Bukovac i dominikanski red u Dubrovniku – neuočene spone”, u: Dominikanci na hrvatskim prostorima 1221. – 2021., ur. Slavko Slišković, Ana Biočić, Zagreb: Dominikanska naklada Istina – HDP, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2024, 289-310.

2023.

2022.

2021.