2022.

  • Lucija Burić, “O zanatu connoisseura, Kvartal, XIX/1-2 (2022), 150-155.
  • Josip Klaić, “Slojevitost Bukovčeva djelovanja”, Kvartal, XIX/1-2 (2022), 86-97.
  • Petra Vugrinec, Bukovac u Zagrebu: od krilatog do sapetog genija, u: Korijeni i krila. Vlaho Bukovac u Zagrebu, Cavtatu i Beču, 1893. – 1903., ur. Petra Vugrinec, Irena Kraševac, Iva Sudec Andreis, Zagreb, Galerija Klovićevi dvori, 2022, 9-79.

2021.