Skip to content

Projekt „Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama“ bavi se praćenjem sudbine umjetnina i/ili umjetničkih zbirki u Zagrebu uslijed promjena društvenih i geopolitičkih okolnosti u različitim razdobljima novije hrvatske povijesti. Riječ je o temeljnom istraživanju koje podrazumijeva istraživanje arhivskih izvora te povijesnoumjetničku obradu umjetničkih djela i ostalih predmeta kulturne baštine koji su (bili) u zagrebačkim privatnim i javnim zbirkama.

Ta istraživačka tema pruža okvir za razmatranja sakupljačkih obrazaca i strategija akvizicija pojedinaca, odabranih obitelji i čitavih institucija u kojima se prepoznaju estetski afiniteti i razine kulturne osviještenosti. Ujedno, tema pruža potencijal za rekonstruiranje i rasvjetljavanje društvene i političke povijesti na određenom području tijekom duljeg vremenskog razdoblja, zajedno s njezinim, uglavnom zanemarenim, protagonistima. Posebno izazovnim segmentom nameće se sagledavanje uloge različitih vlasti, institucija i pojedinaca u upravljanju kulturnom baštinom, posebice u okolnostima obilježenima (ne)razriješenim povijesnim konfliktima.

Čvrsta je referentna točka projekta grad Zagreb koji je bio epicentar fenomena i procesa hrvatske društvene, kulturne i intelektualne povijesti u različitim društvenim i političkim kontekstima i državnim uređenjima – najprije nakon 1918., potom u razdoblju između 1939./1941. i 1945., te nakon 1945. godine i naposlijetku nakon 1991. godine. Umjetnine obuhvaćene istraživanjem u sklopu projekta razmatraju se iz perspektive provenijencije, napose identifikacijom i kontekstualizacijom u određenim isječcima vremena, no pažnja se pridaje i obradi u okviru tradicionalnih povijesnoumjetničkih metoda, čime se osigurava cjelovitost pristupa proučavanim umjetničkim predmetima te integriranost teme u područje povijesti umjetnosti. Projekt se provodi u Strossmayerovoj galeriji starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a financira ga Hrvatska zaklada za znanost. Pojedine projektne aktivnosti realiziraju se u suradnji s drugim institucijama (Muzejski dokumentacijski centar, Muzej suvremene umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske).