Suradnici projekta dr. sc. Petra Vugrinec i dr. sc. Ivan Ferenčak izlagali su na skupu Dominikanci na hrvatskim prostorima 1221. – 2021., održanom 24. i 25. rujna 2021. u dominikanskom samostanu u Dubrovniku u organizaciji Dominikanske provincije BDM.

Dr. sc. Petra Vugrinec u koautorstvu s Lucijom Vuković (Dubrovački muzeji) održala je izlaganje Vlaho Bukovac i dominikanski red u Dubrovniku – neuočene spone u kojem su prezentirane nove spoznaje o rijetkom primjeru sakralne tematike iz opusa Vlaha Bukovca, oltarnoj pali Čudo svetog Dominika iz crkve sv. Dominika u Dubrovniku.

Dr. sc. Ivan Ferenčak u izlaganju Iz Svetog Dominika u Strossmayerovu galeriju i natrag: fragmenti rukopisnih knjiga iz dubrovačkog dominikanskog samostana osvrnuo se na iluminacije te je osvijetlio provenijeciju, transfere i sudbinu fragmenata koje je iz Dubrovnika sredinom 19. stoljeća odnio Ivan Kukuljević Sakcinski, a koji su iz njegove zbirke dospjeli u Strossmayerovu galeriju te su kasnije, sredinom 20. stoljeća vraćeni u Dubrovnik.

Više informacija o izlaganjima na skupu potražite ovdje.