Skip to content

Članovi projektnog tima dr. sc. Ljerka Dulibić, dr. sc. Iva Pasini Tržec i dr. sc. Ivan Ferenčak i dr. sc. Tanja Trška održali su izlaganja na skupu Za Grgu Gamulina. Znanstveni skup povodom stotinu i desete obljetnice rođenja Grge Gamulina (1910. – 1997.), održanom 7. i 8. listopada 2021. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti i Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta.

Izlaganje dr. sc. Ive Pasini Tržec i dr. sc. Ljerke Dulibić (Tragom djela starih majstora u zagrebačkim privatnim zbirkama kroz opus Grge Gamulina) predstavilo je rezultate istraživanja djela starih majstora koje je Grgo Gamulin u svoje vrijeme zatekao i zabilježio u zagrebačkim privatnim zbirkama, s ciljem identifikacije tadašnjih vlasnika tih umjetnina i rasvjetljavanja veza i suodnosa zbivanja na tržištu umjetninama i u povijesti kolekcionarstva međuratnoga razdoblja, neposrednoga poraća te druge polovice 20. stoljeća, uz uvid u najrecentnija desetljeća s početka 21. stoljeća.

Dr. sc. Ivan Ferenčak je u izlaganju Gamulinovi pogledi na stare majstore iz zbirke Ante Topića Mimare razmotrio ulogu Grge Gamulina u afirmaciji zbirke Ante Topića Mimare u hrvatskoj povijesti umjetnosti te uz to vezana dosad neobjavljena zakulisna neslaganja suvremenika zabilježena u arhivskoj građi. Također je preispitao atributivnu problematiku pojedinih slika iz Topićeve zbirke za koje se u svojim studijama zanimao Grgo Gamulin, a koje su podrijetlom vezane uz berlinske zbirke.

Izlaganje dr. sc. Tanje Trška (Grgo Gamulin i djela starih majstora iz Zbirke Benko Horvat) predstavilo je ulogu Grge Gamulina u prvoj stručnoj reviziji djela starih majstora u Zbirci Benko Horvat provedene tijekom druge polovice pedesetih i početkom šezdesetih godina 20. stoljeća. Gamulinovi atributivni prijedlozi, pod kojima se djela starih majstora u Zbirci Benko Horvat do danas vode, utišali su nerijetko ambiciozna određenja autorstva slika starih majstora koje je bio postavio sam kolekcionar, većinom zadržavši imena pod kojim je djelo kupio.

Raspored izlaganja i knjiga sažetaka