Suradnica na projektu Lucija Burić obranila je 6. srpnja 2022. godine diplomski rad pod naslovom Donacija Ivana Ružića Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU, izrađen na modulu Umjetnost renesanse i baroka diplomskog studija povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pod mentorstvom doc. dr. sc. Tanje Trške, uz komentorstvo dr. sc. Ljerke Dulibić.

U diplomskom je radu predstavljena donacija Ivana Ružića Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU iz 1892. godine. Donesena je detaljna sinteza donatorovih biografskih podataka, s naglaskom na razvoju njegove političke karijere u okviru Stranke prava te razdoblju života u Bjelovaru koje je prethodilo donaciji umjetnina. Predstavljeni su svi poznati podaci o nabavi umjetnina koja se odvila u Rimu na zimu između 1891. i 1892. godine te o okolnostima njihove donacije. Nabava umjetnina je smještena u kontekst tržišta umjetninama u Rimu krajem XIX. stoljeća i složenim povijesnim okolnostima koje su ujedno i uzrok problema u istraživanju njihove provenijencije. U radu je, nadalje, uz arhivske izvore opisan proces donacije, a raspravljena je i kontekstualizirana novčana vrijednost umjetnina s obzirom na navode o njihovoj cijeni iz početka XX. stoljeća. Obrada i povijesno-umjetnička interpretacija umjetnina podijeljena je u dva veća poglavlja posvećena sakralnim i profanim prizorima, unutar kojih su donesene pojedinačne analize svake od dvadeset pet umjetnina iz donacije koje se i dalje čuvaju u Strossmayerovoj galeriji. Nekolicina djela s prikazima složenijih ikonografskih motiva interpretirana je s naglaskom na njihovu ikonografiju. Dvije su kopije analizirane paralelno s originalnim predlošcima te dvije slike s obzirom na pronađene grafike identičnih kompozicija. Ostala su djela istražena u vidu određenih stilskih razdoblja, slikarskih krugova ili pridanih atribucija i datacija. U rad je uvrštena i analiza oznaka na poleđinama slika, pri kojoj je pronađeno nekoliko odgovarajućih naljepnica i oznaka. Naposljetku su donesene i osnovne informacije o djelima iz donacije koja se više ne čuvaju u Strossmayerovoj galeriji. Kao temelj istraživanja primarno su korišteni katalozi i druge publikacije Strossmayerove galerije starih majstora HAZU objavljivane od datuma donacije do danas.