Skip to content

Suradnica na projektu Lucija Burić obranila je 6. srpnja 2022. godine diplomski rad pod naslovom Donacija Ivana Ružića Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU, izrađen na modulu Umjetnost renesanse i baroka diplomskog studija povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pod mentorstvom doc. dr. sc. Tanje Trške, uz komentorstvo dr. sc. Ljerke Dulibić.

U diplomskom je radu predstavljena donacija Ivana Ružića Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU iz 1892. godine. Donesena je detaljna sinteza donatorovih biografskih podataka, s naglaskom na razvoju njegove političke karijere u okviru Stranke prava te razdoblju života u Bjelovaru koje je prethodilo donaciji umjetnina. Predstavljeni su svi poznati podaci o nabavi umjetnina koja se odvila u Rimu na zimu između 1891. i 1892. godine te o okolnostima njihove donacije. Nabava umjetnina je smještena u kontekst tržišta umjetninama u Rimu krajem XIX. stoljeća i složenim povijesnim okolnostima koje su ujedno i uzrok problema u istraživanju njihove provenijencije. U radu je, nadalje, uz arhivske izvore opisan proces donacije, a raspravljena je i kontekstualizirana novčana vrijednost umjetnina s obzirom na navode o njihovoj cijeni iz početka XX. stoljeća. Obrada i povijesno-umjetnička interpretacija umjetnina podijeljena je u dva veća poglavlja posvećena sakralnim i profanim prizorima, unutar kojih su donesene pojedinačne analize svake od dvadeset pet umjetnina iz donacije koje se i dalje čuvaju u Strossmayerovoj galeriji. Nekolicina djela s prikazima složenijih ikonografskih motiva interpretirana je s naglaskom na njihovu ikonografiju. Dvije su kopije analizirane paralelno s originalnim predlošcima te dvije slike s obzirom na pronađene grafike identičnih kompozicija. Ostala su djela istražena u vidu određenih stilskih razdoblja, slikarskih krugova ili pridanih atribucija i datacija. U rad je uvrštena i analiza oznaka na poleđinama slika, pri kojoj je pronađeno nekoliko odgovarajućih naljepnica i oznaka. Naposljetku su donesene i osnovne informacije o djelima iz donacije koja se više ne čuvaju u Strossmayerovoj galeriji. Kao temelj istraživanja primarno su korišteni katalozi i druge publikacije Strossmayerove galerije starih majstora HAZU objavljivane od datuma donacije do danas.