Svi članovi projektnog tima (dr. sc. Ljerka Dulibić, dr. sc. Iva Pasini Tržec, dr. sc. Tanja Trška, dr. sc. Petra Vugrinec, dr. sc. Ivan Ferenčak, Bartol Fabijanić, Josip Klaić i Lucija Burić) u razdoblju od 27. kolovoza do 2. rujna 2022. sudjelovali su na zajedničkom istraživanju u Zentralinstitut für Kunstgeschichte u Münchenu.

Zentralinstitut für Kunstgeschichte u Münchenu kao jedan od najvažnijih instituta za povijest umjetnosti u Europi posjeduje bogatu bibliotečnu, fototečnu i arhivsku građu koja je od iznimnog značaja za istraživanja koja se provode u okviru projekta. Naime, heterogenost umjetnina oko kojih su koncentrirani istraživački zadaci projekta Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama, koji osim istraživanja provenijencije predviđaju i temeljnu povijesnoumjetničku obradu dosad neobrađenih i nepubliciranih umjetnina, zahtijevali su izravan uvid u sadržaj specifičnih arhivskih, posebice fototečnih fondova kao i uvid u specijalizirane znanstvene publikacije, redom nedostupne u zagrebačkim bibliotečnim fondovima.

Dodatna pogodnost u organizaciji istraživanja bio je i boravak asistenta-doktoranda Bartola Fabijanića posljednjih godinu dana na Ludwig-Maximilians-Universitätu u Münchenu. Također, boravak je uključivao posjete muzejima i galerijama, prije svega Alte Pinakotheci i münchenskom Residenzu kao temeljnim točkama u istraživanju djela starih majstora, ali i drugim zbirkama u kojima su dostupna relevantna komparativna djela kasnijih razdoblja (npr. Sammlung Schack).