Skip to content

Svi članovi projektnog tima (dr. sc. Ljerka Dulibić, dr. sc. Iva Pasini Tržec, dr. sc. Tanja Trška, dr. sc. Petra Vugrinec, dr. sc. Ivan Ferenčak, Bartol Fabijanić, Josip Klaić i Lucija Burić) u razdoblju od 27. kolovoza do 2. rujna 2022. sudjelovali su na zajedničkom istraživanju u Zentralinstitut für Kunstgeschichte u Münchenu.

Zentralinstitut für Kunstgeschichte u Münchenu kao jedan od najvažnijih instituta za povijest umjetnosti u Europi posjeduje bogatu bibliotečnu, fototečnu i arhivsku građu koja je od iznimnog značaja za istraživanja koja se provode u okviru projekta. Naime, heterogenost umjetnina oko kojih su koncentrirani istraživački zadaci projekta Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama, koji osim istraživanja provenijencije predviđaju i temeljnu povijesnoumjetničku obradu dosad neobrađenih i nepubliciranih umjetnina, zahtijevali su izravan uvid u sadržaj specifičnih arhivskih, posebice fototečnih fondova kao i uvid u specijalizirane znanstvene publikacije, redom nedostupne u zagrebačkim bibliotečnim fondovima.

Dodatna pogodnost u organizaciji istraživanja bio je i boravak asistenta-doktoranda Bartola Fabijanića posljednjih godinu dana na Ludwig-Maximilians-Universitätu u Münchenu. Također, boravak je uključivao posjete muzejima i galerijama, prije svega Alte Pinakotheci i münchenskom Residenzu kao temeljnim točkama u istraživanju djela starih majstora, ali i drugim zbirkama u kojima su dostupna relevantna komparativna djela kasnijih razdoblja (npr. Sammlung Schack).