Skip to content

Članica projektnog tima dr. sc. Tanja Trška boravila je u Beogradu od 19. do 22. listopada 2022., gdje je u Arhivu Jugoslavije provela ciljano arhivsko istraživanje fondova iz razdoblja Kraljevine Jugoslavije.

Istraživanje je obuhvatilo arhivske jedinice iz fondova Ministarstva prosvete Kraljevine Jugoslavije (1918.-1941.) i Ministarstva finansija Kraljevine Jugoslavije (1918.-1941.), s ciljem identifikacije dokumenata vezanih za uvoz i izvoz umjetnina u međuratnom razdoblju te ponude muzejskim i drugim institucijama u Zagrebu za otkup umjetničkih djela u privatnom vlasništvu.