Skip to content

Član projektnog tima Bartol Fabijanić održao je 10. studenog 2022. pozvano predavanje u sklopu doktorskog seminara prof. dr. Marie-Janine Calic Geschichte Ost- und Südosteuropas (Povijest istočne i jugoistočne Europe) na minhenskom Ludwig-Maximilians-Universitätu.

U predavanju, održanom putem Zoom platforme, Bartol Fabijanić je predstavio temu i rezultate doktorskog istraživanja kojega provodi u okviru projekta Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama, sada kao apsolvent doktorskog studija Humanističke znanosti, smjer Povijest umjetnosti, na Sveučilištu u Zadru.