Voditeljica dr. sc. Ljerka Dulibić i članovi istraživačkog tima projekta dr. sc. Ivan Ferenčak u suradnji s Anom Petković Basletić, dr. sc. Tanja Trška, Lucija Burić, dr. sc. Iva Pasini Tržec i dr. sc. Petra Vugrinec sudjelovali su s izlaganjima u okviru posebno osmišljenoga panela na 5. kongresu hrvatskih povjesničara umjetnosti koji je održan u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti od 10. do 12. studenog 2022. godine u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu.

Panel naslovljen Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama: metodologija i rezultati – odabrani primjeri okupio je izlaganja u kojima su predstavljeni metodologija i rezultati istraživanja provedenih u okviru projekta. Odabranim izlaganjima razmatrani su novi doprinosi pojedinim temama te sakupljački obrasci i strategije akvizicije pojedinaca, obitelji i/ili institucija u širem povijesnom razdoblju.  

Dr. sc. Ivan Ferenčak i Ana Petković Basletić (Kabinet grafike HAZU) predstavili su izabrane primjere izrezaka knjižnih ilustracija iz zbirke Ivana Kukuljevića Sakcinskog sačuvanih u Kabinetu grafike HAZU.

Dr. sc. Tanja Trška je na temelju arhivskih istraživanja rekonstruirala epizodu iz povijesti slike Oplakivanje dubrovačke provenijencije (danas u privatnom vlasništvu u SAD-u), za koju je 1873. godine biskup Strossmayer razmatrao mogućnost otkupa, a koja je u novije vrijeme dospjela u fokus javnosti zahvaljujući ambicioznoj atribuciji Michelangelu.

Lucija Burić prikazala je donaciju Ivana Ružića Strossmayerovoj galeriji te se osvrnula na prepreke u istraživanju provenijencije djela, smjestivši nabavu darovanih umjetnina u složeni kontekst rimskog tržišta umjetninama, odnosno specifične društveno-političke okolnosti u Hrvatskoj krajem 19. stoljeća.

Dr. sc. Ljerka Dulibić i dr. sc. Iva Pasini Tržec predstavile su jednu manju donaciju Strossmayerovoj galeriji, onu Gustava Koritića Mrazovečkog, pri čemu su posebnu pažnju posvetile preciznoj identifikaciji četiri donirane umjetnine i utvrđivanju njihove ranije provenijencije.

Dr. sc. Petra Vugrinec svoje je izlaganje posvetila provenijenciji djela Vlahe Bukovca koja su bila dijelom fundusa Strossmayerove galerije, a danas su u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti, te na tim primjerima ukazala na važnost istraživanja svih promjena vezanih uz tijek umjetničkog djela nakon njegova nastanka, s osobitim obzirom na povijest dviju institucija.

Knjižica sažetaka i program dostupni su ovdje.