Skip to content

Kabinet grafike HAZU

Ana Petković Basletić rođena je u Šibeniku 1982. godine. Diplomirala je talijanski jezik i književnost i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine.

Od 2011. godine zaposlena je u Kabinetu grafike HAZU gdje je zadužena za Staru zbirku i zbirku 19. stoljeća. Stručno zvanje muzejske dokumentaristice stekla je 2012. godine, kustosice 2013. godine, a više kustosice 2019. godine.

Autorica je i koautorica niza izložbi grafika i crteža europskih i hrvatskih umjetnika od ranoga novoga vijeka do danas, organiziranih u Kabinetu grafike i drugim hrvatskim muzejima i galerijama, urednica nekoliko kataloga građe iz muzejskih zbirki te urednica dviju umjetničkih grafičkih mapa iz kolekcionarske edicije Argola u izdanju Kabineta grafike HAZU (Ivana Franke/Ekstra dimenzije/Jeste li unutra ili vani, 2019.; Ana Sladetić/Dream Maps, 2020.). Bila je članica Organizacijskog odbora i Odbora za izbor radova izložbi 5. hrvatski trijenale crteža (2018.) i 8. hrvatski trijenale grafike (2019.).

Dobitnica je Posebne Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu (2009.) za skupni rad na istraživanju i revalorizaciji kapele sv. Barbare u Velikoj Mlaki (mentorica: prof. dr. sc. Sanja Cvetnić).

Područja su njezina interesa grafika i crtež starih majstora, suvremena hrvatska grafička produkcija te formiranje zbirki grafika i crteža.