Skip to content

samostalna istraživačica, Zagreb

Lucija Burić rođena je 1998. godine u Rijeci. Nakon završene gimnazije u Rijeci, 2016. godine upisala je dvopredmetni studij anglistike i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu 2021. godine diplomirala anglistiku (prevoditeljski smjer), a 2022. godine povijest umjetnosti (modul Umjetnost renesanse i baroka). Diplomski rad iz povijesti umjetnosti Donacija Ivana Ružića Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU napisala je uz mentorstvo dr. sc. Tanje Trška i dr. sc. Ljerke Dulibić. Prevodi stručne i znanstvene povijesno-umjetničke tekstove s engleskog i na engleski jezik. Područje je njezina interesa talijansko slikarstvo 17. i 18. stoljeća.