Skip to content

Strossmayerova galerija starih majstora HAZU

Ljerka Dulibić rođena je u Zagrebu 1972. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je povijest umjetnosti i komparativnu književnost (1999.) te je na Odsjeku za povijest umjetnosti 2007. godine doktorirala radom Toskanske slike XV. stoljeća iz zbirke Strossmayerove galerije u Zagrebu (mentorica: prof. dr. sc. Sanja Cvetnić). Od 2001. godine zaposlena je u Strossmayerovoj galeriji starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, gdje je sada u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu znanstvene savjetnice.

Sudjelovala je na nacionalnom projektu Strossmayerov europeizam u politici i umjetnosti voditelja dr. sc. Slavka Sliškovića (MZOS, 2007. – 2011.). Bila je voditeljica hrvatskoga dijela međunarodnog znanstvenog projekta Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century (TransCultAA) (2016. – 2019.), koji je bio realiziran u suradnji s projektnim timovima iz Njemačke, Italije i Slovenije (uz pridružene partnere iz Austrije) u okviru programa HERA (Humanities in the European Research Area) financiranog sredstvima programa Europske unije Obzor 2020 za istraživanje i inovacije. Mentorica je, odnosno voditeljica dvaju Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti koje financira HRZZ.

U više navrata boravila je u inozemstvu (Firenca, Venecija, Rim…) s ciljem usavršavanja odnosno istraživanja, uglavnom zahvaljujući različitim stipendijama, potporama i nagradama. Dobitnica je dviju prestižnih stipendija Sveučilišta Harvard i Max Planck Instituta: Craig Hugh Smyth Fellowship, Villa I Tatti – The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies (2015.), te Curatorial Fellowship, Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte (2017.).

Povremena je vanjska suradnica na Poslijediplomskom studiju „Humanističke znanosti“ Sveučilišta u Zadru (od 2016.) i na Poslijediplomskom studiju povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od 2010.), te na Poslijediplomskim i Diplomskim studijima Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od 2008.).

Surađivala je na nekoliko velikih izložbenih projekata u drugim muzejskim institucijama u zemlji i inozemstvu. Bila je članica organizacijskog odbora nekoliko međunarodnih konferencija te članica različitih međunarodnih znanstvenih i stručnih udruga. Članica je Nadzornog odbora Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske. Glavna područja njezinih interesa su talijansko slikarstvo renesanse i baroka, provenijencija umjetnina, povijest sakupljanja i umjetničkoga tržišta.