Skip to content

Strossmayerova galerija starih majstora HAZU

Ivan Ferenčak rođen je u Zagrebu 1990. godine. Diplomirao je povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine s radom Iluminacije glagoljskih rukopisa prve četvrtine XV. stoljeća (mentori: dr. sc. Predrag Marković i dr. sc. Ivana Tomas). Doktorirao je 2021. godine na poslijediplomskom doktorskom studiju „Humanističke znanosti“ (smjer povijest umjetnosti) Sveučilišta u Zadru s temom Umjetnine iz zbirke Ante Topića Mimare u Strossmayerovoj galeriji (mentorica: dr. sc. Ljerka Dulibić, komentorica: dr. sc. Antonija Mlikota).

Zaposlen je u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU: od 2016. godine kao doktorand na međunarodnom znanstvenom projektu Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century (TransCultAA), realiziranom u suradnji s projektnim timovima iz Njemačke, Italije i Slovenije (uz pridružene partnere iz Austrije), a organiziranom u okviru programa HERA (2016. – 2019), od 2021. kao poslijedoktorand na projektu Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama, te od 2022. kao znanstveni suradnik.

Kraće istraživačke boravke proveo je u Ljubljani, Beogradu, Firenci, Lucci, Beču i Berlinu. Uz potporu Zaklade HAZU u studenom 2018. godine realizirao je projekt Bibliografsko i arhivsko istraživanje o umjetninama iz donacije Ante Topića Mimare Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU na Zentralinstitut für Kunstgeschichte u Münchenu.

Njegovi znanstveni interesi usmjereni su na slikarstvo starih majstora, provenijenciju umjetnina i kolekcionarstvo, iluminirane rukopise te glagoljašku baštinu.