Skip to content

samostalna istraživačica, Beč

Iva Pasini Tržec rođena je 1978. godine u Zagrebu. Diplomirala je povijest umjetnosti i njemački jezik i književnost (2003.) te završila dvogodišnji lektorat nizozemskoga jezika (2008.) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad Strossmayerov časoslov u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti obranila je 2008. godine na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (mentorica: prof. dr. sc. Sanja Cvetnić).

Od 2004. do 2020. godine bila je zaposlena u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU. Sudjelovala je na nacionalnim projektima Arhitektura i štafelajno slikarstvo od 16. do 18. stoljeća u Hrvatskoj voditelja akademika Vladimira Markovića (MZOS, 2004. – 2011.) i Strossmayerov europeizam u politici i umjetnosti voditelja dr. sc. Slavka Sliškovića (MZOS, 2007. – 2011.) istražujući teme povijesti umjetničkih zbirki, povijesti sakupljanja u 19. stoljeću i provenijencije. Bila je članica hrvatskog dijela trogodišnjeg međunarodnog znanstvenog projekta Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century (TransCultAA), koji se realizirao u suradnji s projektnim timovima iz Njemačke, Italije i Slovenije (uz pridružene partnere iz Austrije) u okviru programa HERA, Humanities in the European Research Area (2016. – 2019.).

U više je navrata provodila istraživanja u različitim europskim akademskim, muzejskim i/ili arhivskim institucijama (Budimpešta, Oxford, München, Den Haag…) te je u Amsterdamu 2007. godine sudjelovala na tečaju Study Dutch Art Where It Was Made!: Introduction to the Study of 17th Century Dutch Art in the Netherlands u organizaciji Amsterdam-Maastricht Summer University (uz potporu RKD-a). Uz stipendiju Austrijske akademije znanosti u sklopu JESH programa (Joint Excellance in Science and Humanities) 2019. godine provela je istraživački boravak u Beču.

Njezini znanstveni interesi obuhvaćaju istraživanje povijesti Strossmayerove galerije i umjetnina u zbirci, umjetničkoga tržišta 19. i 20. stoljeća, provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama i transfera umjetnina i vlasništva umjetničkih zbirki u Zagrebu prije, tijekom i nakon Drugog svjetskoga rata.