Skip to content

Galerija Klovićevi dvori

Petra Vugrinec rođena je u Zagrebu 1974. godine. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu povijest umjetnosti i komparativnu književnost 2000. godine. Doktorsku disertaciju Simbolizam u hrvatskom slikarstvu (mentorica: dr. sc. Irena Kraševac) obranila je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2020. godine.

Od 2001. godine zaposlena je u Galeriji Klovićevi dvori. Stručno zvanje kustosice stekla je 2008. godine, više kustosice 2015. godine, a muzejske savjetnice 2022. godine. Od 2009. godine voditeljica je zbirke umjetničkih radova slikara, grafičara i restauratora Josipa Resteka. Autorski, koautorski i kustoski je realizirala mnogobrojne izložbene projekte u Galeriji Klovićevi dvori, kao i u drugim hrvatskim i inozemnim muzejima i galerijama. Od 2016. godine voditeljica je stručne službe i programa Galerije Klovićevi dvori te zamjenica ravnatelja, a na toj je poziciji kreirala program Galerije te aktivno sudjelovala u njegovoj realizaciji.

Bila je uključena u rad istraživačke mreže europskog simbolizma u Parizu (Musée d’Orsay, znanstveni simpozij Redéfinir le Symbolisme Européen, 2012.) i u Edinburghu (Scottish National Gallery, znanstveni simpozij Symbolist Landscape in Europe 1880 – 1910, 2012.). Poduzela je brojna studijska putovanja po europskim muzejima i galerijama, a studijske istraživačke boravke realizirala je u Rimu, Firenci i Beču.

Dobitnica je Povelje Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za rad na izložbi Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900. i Visokog odlikovanja Reda Mađarskoga zlatnog križa za zasluge za rad i izuzetan doprinos predstavljanju mađarsko-hrvatskih kulturnih odnosa kroz izložbu ARS ET VIRTUS. Hrvatska – Mađarska: 800 godina zajedničke kulturne baštine. Njezini znanstveni interesi usmjereni su na istraživanje hrvatske likovne umjetnosti na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, osobito slikarstva.